LOGIN:     WACHTWOORD:      
 

Vlaamse Beroepsvereniging Audiologen

Zetel:
Potaarde 150
1850 Grimbergen
Disclaimer

1. Eigendom

De volledige website, zowel naar inhoud als naar lay-out, is eigendom van de Vlaamse Beroepsvereniging Audiologen (VBA).
Iedere gebruiker die toegang heeft tot de website van de vereniging VBA en deze site gebruikt voor welke doeleinden dan ook, erkent en aanvaardt dat alle informatie, teksten, documenten en het logo eigendom zijn van de vereniging VBA.

Het logo en de benamingen mogen niet geheel of gedeeltelijk gekopieerd of gereproduceerd worden.

De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe de informatie of gedeelten daarvan, in het bijzonder de documenten en het logo die in deze website zijn opgenomen, uitsluitend te gebruiken voor privé-doeleinden en zonder direct of indirect commercieel oogmerk tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van de vereniging VBA.

2. Aansprakelijkheid

De vereniging VBA besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site.
De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. De vereniging VBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door het VBA gecreëerde site en/of pagina’s.

Het VBA mag de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
Verwijzingen of links naar andere sites of bronnen die geen eigendom zijn van de vereniging VBA zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.
De vereniging VBA is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites noch voor de aangeboden informatie.

3. Privacy

Het de vereniging VBA verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruikers enkel te gebruiken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens.

Website design and CMS by I4U.media
actueel links boeken archief Juridisch kader Kalender